Åsas böcker kommer ut igen

P1190542

Bokförlaget Modernista avser att ge ut återutge alla Åsas fem böcker inom 2 år räknat från juni 2017.

Två av böckerna, De vita björnarna och Gattet har nu kommit ut (mars 19)

Recension av Gattet i DN. Stina Otterberg 190510: ”Åsa Nelvin strömmade över alla gränser med barnets blick”

 

Dagens dikt 191014

https://poddtoppen.se/podcast/981119896/dagens-dikt/ur-gattet-sanger-fran-barnasinnet-av-asa-nelvin