Åsas böcker kommer ut igen

P1190542

Bokförlaget Modernista avser att ge ut återutge alla Åsas fem böcker

Två av böckerna, De vita björnarna och Gattet har nu kommit ut (mars 19). Nästa bok, Tillflyktens hus, förefaller vara aktuell till sommaren 21.